Arvad, et tead juba kõike? Liidrioskuste arendamine põhineb Mercuri MI-Lead™ kontseptsioonil, mis teeb ka kõige kogenumale juhile silmad ette.

Sinu olukord

Sul on alluvad või meeskonnaliikmed, kelle motiveerimine ei tundugi nii lihtne olevat. Leiad, et on raske mõista, mida nad ootavad, või mis neid innukalt tööle paneks. Mõnikord võid neid ju isegi mõista, sest oled pärit just “nende keskelt”. Samas aga tead kindlalt, et Sinu edukust juhina hinnatakse selle järgi, kas alluvad teevad tööd, ja kuidas nad seda teevad. Võib olla isegi kasutad paljukõneldud “coachingut”, ent justkui tulemuseta. Tahaksid teada, kas enda kui juhi arendamises on (veel) midagi, mis kahe silma vahele on jäänud.

MI-Lead™ kontseptsioonil põhinev “Liidrioskuste arendamine” tugineb Mercuri kogemustele juhtimisvõimete analüüsimisel ja arendamisel erinevates firmades üle kogu maailma. See on oluline võimalus enda võimekuse tõstmisel üllatavalt lihtsate vahenditega.

Eesmärk ja tööviisid

Juhtimiskoolituse Liidrioskuste arendamine eesmärk on tutvustada osalejatele meetodeid ja praktilisi abivahendeid, mille abil analüüsida ja arendada juhtimisvõimet ja liidrioskusi, hinnates juhtimiskonteksti, enda ja alluva vajadusi, motiive ning ressursse. Tööviisid lähtuvad andragoogilisest mudelist ning sisaldavad klassiruumis loenguid, arutelusid, individuaal- ja rühmatöid ning enda töö analüüsimist. Osaleja koostab plaani oma töö tõhustamiseks juhina ning kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend.
Täienduskoolituse õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Käsitletavad teemad

Organisatsiooni ja inimeste juhtimine
Mercuri tõekspidamised juhtimise kohta
Muudatused juhtimiskeskkonnas – mõjud juhtimisele
Rahulolu inimeste juhtimisega – küsitluse tulemused
Juhtimist mõjutavad tegurid
Juhtimisvõime ja liidrioskuste täiustamine – põhipädevused
Juhtimisvajadused erinevate ülesannete ja olukordade puhul
3 juhtimisviisi
5 juhirolli
Juhtimismotiivid
Enda arendamine juhina, isiklik tegevusplaan

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 630.00 € lisandub käibemaks

 

Kui oled kursusest huvitatud, soovid rohkem infot või ennast registreerida, võta meiega ühendust:
Kontakt 

Course Reviews

N.A

Note
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.