Mercuri kursus Inimeste juhtimine on mõeldud juhtidele, kelle ülesandeks on koos rühmaga saavutada firmale olulisi eesmärke.

Sinu olukord

Sinu ülesanne on koos alluvatega saavutada püstitatud eesmärgid. See kursus on kasulik neile juhtidele, kes otsivad kindlust tegutsemises, tugevat platvormi otsustes, oskusi mõjutamiseks ning võimalusi alluvatega koostöö parandamiseks.

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Kursuse eesmärk on tutvustada osalejatele meetodeid, mille abil nad saavad toetada ja juhtida rühma ning üksikisikute tööd. Töömeetodid: loengud, arutelud, individuaal- ja rühmatööd ning enda töö analüüsimine, testid. Osaleja koostab plaani oma töö tõhustamiseks juhina.

Käsitletavad teemad

Juhi vastutus ja ülesanded

Eesmärkide püstitamine

Tulemus-panus-pädevus-eeldused mudel

Inimeste juhtimise tulemuslikkust mõjutavad tegurid

Juhtimiskontakti õnnestumise eeldused

Hea inimeste juhi omadused

Alluva vajadused juhtimiseks

Alluvate juhtimisvajaduste mõju juhi juhtimisviisile

Juhi enda juhtimismotiivid

Teadliku ja professionaalse juhtimisviisi arendamine

Inimeste juhtimise vahendid

Efektiivne nõupidamine juhi töövahendina

Personali motivatsiooni mõjutamine

Hoiakute mõju tegutsemisele

Motivatsiooni kasutamine töötulemuste mõjutamiseks

Enese motiveerimine

Isiklik mõjutamine

Ideede esitamine

Juhi ja alluva koostöö

Tagasiside andmine ning vastuvõtmine

Personali arendamine

Arenguvestluste läbiviimine

Organisatsiooni arendamine

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 630€ lisandub käibemaks.

Kui oled kursusest huvitatud, soovid rohkem infot või ennast registreerida, võta meiega ühendust: Kontakt 

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.