Mercuri kursus “Strateegiline planeerimine” on mõeldud ettevõtete tippjuhtidele, müügi-, turundus- ja tootejuhtidele, kelle ülesandeks on strateegia väljatöötamine ja selle elluviimine.

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda osalejale ideid ja vahetada kogemusi, mille abil on tal võimalus arendada strateegilise planeerimise protsessi, kuna ta

 • omab ülevaadet strateegilise planeerimise protsessist
 • oskab paremini püstitada firma eesmärke
 • oskab paremini analüüsida firma, selle tegevuse ja personali olukorda
 • suudab hinnata eesmärkide saavutamiseks vajalikku tööpanust, pädevust ja ressursse
 • suudab arendada müügitööd ja teenindust ettevõtte konkurentsivahendina
 • oskab süstemaatiliselt arendada müügi- ja teeninduspersonali

 

Kursuslased saavad mõtteid ja tööriistu strateegia väljatöötamiseks ja täideviimiseks.

Tööviisid: Loengud, arutelud, rühma- ja individuaaltööd

Käsitletavad teemad

 • Planeerimine ja prognoosimine
 • Visioon, missioon ja äriidee
 • Firma olukorra hindamine
 • Pikaajalised eesmärgid
 • Põhistrateegia
 • Turupotentsiaal ja konkurentsistrateegia
 • Turukommunikatsioon
 • Kliendi otsused ostuprotsessis
 • Müügiprotsessi analüüs
 • Tulemus- panus- pädevus- eeldused mudel
 • Müügi lähteplatvormi hindamine ja kasutamine
 • Klienditeeninduse kvaliteedi hindamine ja arendamine
 • Korduvoste mõjutavad tegurid
 • Personali arendamine
 • Taktikalised abinõud
 • Juhi arenguvajadused

Koolituse täismaht on 8 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus

 

Kursuse hinnale 400.00 € lisandub käibemaks

Kursuse läbiviija: Kaido Vestberg

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.