Tule õpi efektiivset lähenemist kliendile, mis ühtlasi loob ka usaldusväärse ja soodustava õhkkonna ostmiseks.

Konsulteeriv müük (ehk nõuandev müük) on üks neljast tüüpilisest müügiolukorrast, osa Mercuri Internationali baaskontseptsioonist Diferentseeritud müük.

Sinu olukord

Sa oled kogenud müüja, võtmekliendihaldur või juht, kes peab läbirääkimisi klientettevõtte juhtkonna tasandil:

 1. Vajalik on klientettevõtte olukorra väga hea tundmine
 2. Kliendi poolt oodatakse suurt lisaväärtust müüjalt
 3. On vaja leida parim lahendus kliendi probleemile ja müüa seda konkurentidest paremini.

Eesmärk ja tööviisid

Konsulteeriva müügikoolituse eesmärgiks on määratleda olukorrad, kus on vaja ja saab kasutada konsulteerivat müüki ning aidata osalejatel saavutada soovitud eesmärke rasketes müügiolukordades kasutades konsulteeriva müügi põhimõtteid ja vahendeid. Tööd toetavad loengud ja arutlused, individuaalsed ülesanded, analüüsid ja rühmatööd.

Kursuse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani enda konsulteeriva müügiviisi arendamiseks ning kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus.

Käsitletavad teemad

 • Konsulteeriva müügi olukord
 • Kliendi kasu, väärtus
 • Konsulteeriva müügi elemendid
 • Sihtide ja eesmärkide analüüsimine
 • Takistuste väljatoomine
 • Väärtusliku USP demonstreerimine
 • Tegevuste pakilisusele rõhumine
 • Kliendiga koostöö süvendamine
 • Tegevusplaan konsulteeriva müügiviisi arendamiseks

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 650.00 € lisandub käibemaks

 

Kui oled kursusest huvitatud, soovid rohkem infot või ennast registreerida, võta meiega ühendust:
Kontakt 

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.