Klienditeenindaja on ettevõtte visiitkaart. Sageli piisab vaid kokkupuutest temaga kliendi otsus ost sooritada või mitte.

Eesmärk

Kursuse “Lisamüük teeninduses” eesmärk on suurendada teenindaja aktiivsust ja julgust müümisel ning anda teadmisi, mille abil saab teha lisamüüki teenindusolukordades.
Teooria, arutelude, harjutuste ja saadud tagasiside põhjal koostab osaleja isikliku arenguplaani oma oskuste arendamiseks müümisel.

Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus

Teemad

• Kliendi kordusostude mõju firma tulemusele
• Lisamüügi idee ja põhimõtted
• Olukorrad, millal on võimalik teha lisamüüki
• Lisamüügiks sobivad tooted/ teenused
• Kliendi vajaduste määratlemine
• Küsimuste kasutamine müügivestluses
• Ostusignaalide märkamine
• Lahenduse esitamine
• Lisamüük kui lisaväärtus kliendile
• Efektiivne argumenteerimine lisamüügil
• Kliendi aktsepti saavutamine omapoolsetele ettepanekutele
• Kliendi vastuseisu ületamine
• Kliendi positiivse suhtumise säilitamine
• Vastuväidete käsitlemine
• Kliendi otsusele suunamine

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kui oled kursusest huvitatud, soovid rohkem infot või ennast registreerida, võta meiega ühendust:
Kontakt 

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.