Sinu olukord

Sina ise või sinu juhitav meeskond panustab liiga palju võimalustele, millest tellimusi ei tule. Pakkumised ei ole koostatud atraktiivselt, need ei toeta suurtellimuste saamist. Palju suheldakse inimestega, kes tegelikult ei otsusta. Lahendusettepanekute esitlemine pole sobiv tehingu võitmiseks.

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Mercuri kogemusõppe meetodil loodud unikaalse kursuse käigus õpib osaleja

tuvastama takistusi, mis tekivad võimaluste realiseerimisel tellimusteks

määratletud takistusi efektiivselt ületama

tõstma enda edukust tellimuste saamisel

Kursuse käigus mängitakse lauamängu, mille abil lahendavad meeskonnad valitud konkreetset juhtumit – isiklik mängukogemus õpetab iga osaleja jaoks just neid nüansse, mis temale teadvustuvad.

NB! Paralleelselt mänguga analüüsitakse oma konkreetset kliendijuhtumit ning koostatakse õpitavate põhimõtete järgi parim pakkumine kasutamiseks reaalses müügitöös kursusele järgnevalt.

Kursuse sisu

Eesmärk ja töömeetodid:

 • Võimaluse hindamine 3 elemendi abil
  – juhtumianalüüs
 • Lahendusstrateegia
  – müügiolukorra väljaselgitamine
  – lahenduse kujundamine
 • Kontaktisikute positsioneerimine
  – kontaktikaardid
  – skeemi koostamine
  – üksikeesmärgid
 • Lahenduse esitlemine
  – struktuur
  – põhikomponendid
 • Kokkuvõte ja tegevuskavad

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

 

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 700€ lisandub käibemaks

View Fullscreen

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.