Tootejuhtimise võlu ja valu

Vajadus tootejuhtimise järele kasvab.

Tootejuhtimine muutub Eesti firmades üha populaarsemaks. Me peame keskenduma nii klientidele kui ka toodetele, seda nii eesmärkidest lähtuvalt kui ka tasuvust silmas pidades. Parema fookuse hoidmiseks, tooteportfelli tasuvuse analüüsimiseks, plaanide tegemiseks ja uute innovaatiliste lahenduste leidmiseks on vaja vastutuse andmine tootejuhile. Olgu siin kohe öeldud, et tootejuht ei pruugi olla 100% amet tööajast, see võib olla ka osa tööajast.

Tootejuhtimise mõiste ja tähendus

Tootejuhtimine on protsess ja struktuur ettevõttes, mis toetab ja juhib kõik tegevusi, mis on seotud teatud toote või tooterühma strateegiaga, sh brändi lubadus, eesmärgid, tegevusplaanid (s.o. ÄRI), toote tasuvus-, kliendi- ja muud uuringud ja arendamine (s.o. R&D), teatud kliendisegmentidele teatud tooterühmadele tehtavad tegevused (s.o. MÜÜK). Tootmisega tegelevas ettevõttes annab tootejuht sisendit tootmisele läbi toote arenduse, müügiorganisatsioonis koordineerib ostutegevusi.

Tootejuhi väljakutse

Reeglina on tootejuhtimine osa ettevõtte maatriksstruktuurist. Tootejuhil otsealluvaid ei pruugi olla, samas tuleb koordineerida nii tootmist, ostu, turundust, müüki, finantse, kaasa rääkida ettevõtte strateegia teemadel. Tootejuhil on oluline roll ettevõtte erinevate funktsioonide sidustamisel.

 

 

Kus saab tootejuhiks õppida?

Tootejuhtimist täna Eesti kõrgkoolides eraldi ei õpetata. Sellega on ilmselt sama lugu nagu üldjuhtimisega. Eelkõige tuleb saada spetsialistiks toote valdkonnas, seda siis tehnilise või ka müügitöö kaudu. Seejärel saab areneda selle tooterühma eest vastutajaks ja koordineerida paljude inimeste tegevusi erinevates ettevõtte funktsioonidest. Vaja läheb nii tehnilist kompetentsi, äri tundmist kui ka müügiteadmisi. Mercuri tootejuhtimise koolitus keskendub tooterühma strateegilisele planeerimisele ja inimeste juhtimisele maatriksstruktuuris. Loe lisaks koolituse kohta: Tootejuht müügiorganistasioonis

 

 

 

 

Mercuri International Estonia

Mercuri on Eesti vanim konsultatsiooni- ja koolitusettevõte. Meie põhiväärtuseks on keskendumine tulemustele, tipptasemel müük, valmisolek muutusteks, koostöö ning ausus ja eetilisus.

Roosikrantsi 15-13
680 6800
mercuri@mercuri.ee

http://ee.mercuri.net//

Eesti Koolitusfirmade Liit

Mercuri International Eesti kuulub Eesti Koolitusfirmade Liitu, mille eesmärgiks on arendada Eesti täiskasvanute koolitamist ja koolituste kättesaadavust ning mis esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.

http://kfl.ee/

Leia lehelt