Töötukassa toetus

"Tööta ja õpi" koolitustoetus tööandjatele 


 

Koolitustoetus muutuste olukorras

Koolitustoetust muutuste olukorras saab taotleda, kui töötajate oskused vajavad täiendusi seoses näiteks uue tehnoloogia kasutusele võtmisega või kvalifikatsiooninõuete uuenemisega (näiteks spetsialist, kelle tööülesannetele lisandub müügitöö). Eesti Töötukassa toetab koolitusi, mis toetavad töötaja kohanemist muutustega, kusjuures valdkondade valik ei ole piiratud.  Vaata lähemalt Töötukassa kodulehelt.

Kui tunned, et see tuleks ka sinu ettevõttele kasuks, võta meiega ühendust:

Kontakt